فال حافظ

فال حافظ

مزن بر دل ز نوک غمزه تيرم
نصاب حسن در حد کمال است
چو طفلان تا کي اي زاهد فريبي
چنان پر شد فضاي سينه از دوست
قدح پر کن که من در دولت عشق
قراري بسته ام با مي فروشان
مبادا جز حساب مطرب و مي
در اين غوغا که کس کس را نپرسد
خوشا آن دم کز استغناي مستي
من آن مرغم که هر شام و سحرگاه
چو حافظ گنج او در سينه دارم
که پيش چشم بيمارت بميرم
زکاتم ده که مسکين و فقيرم
به سيب بوستان و شهد و شيرم
که فکر خويش گم شد از ضميرم
جوان بخت جهانم گر چه پيرم
که روز غم بجز ساغر نگيرم
اگر نقشي کشد کلک دبيرم
من از پير مغان منت پذيرم
فراغت باشد از شاه و وزيرم
ز بام عرش مي آيد صفيرم
اگر چه مدعي بيند حقيرم

تعبیر فال : با اراده و محکم به پیش برو. در این راه به اراده و تصمیم های به جای خود اعتماد کن. سست اراده و ترسو نباش. ایمان و اراده ی محکم، بهترین یار و یاور تو است. تا به کسی اعتماد نکرده ای با او درد دل نکن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای garfild.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:garfild.ir