فال حافظ

فال حافظ

شاه شمشادقدان خسرو شيرين دهنان
مست بگذشت و نظر بر من درويش انداخت
تا کي از سيم و زرت کيسه تهي خواهد بود
کمتر از ذره نه اي پست مشو مهر بورز
بر جهان تکيه مکن ور قدحي مي داري
پير پيمانه کش من که روانش خوش باد
دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل
با صبا در چمن لاله سحر مي گفتم
گفت حافظ من و تو محرم اين راز نه ايم
که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان
گفت اي چشم و چراغ همه شيرين سخنان
بنده من شو و برخور ز همه سيمتنان
تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ زنان
شادي زهره جبينان خور و نازک بدنان
گفت پرهيز کن از صحبت پيمان شکنان
مرد يزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان
که شهيدان که اند اين همه خونين کفنان
از مي لعل حکايت کن و شيرين دهنان

تعبیر فال : بهتر است به آنچه داری قناعت کنی و عزت نفس خود را فدای آرزوهای خام نکنی. دوستان و اطرافیان خود را بهتر بشناس تا دچار دردسر نشوی. دنیا را به شادی و سرور بگذران و غم بیهوده را رها کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای garfild.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:garfild.ir